Ni

}

Wedi'i sefydlu yn 2011, mae Ceredrotian yn cynrychioli tair clwb rasio harnais ledled Ceredigion - Llanbedr Pont Steffan , Tregaron a Tan y Castell.

Ein nod yw i gefnogi'r tri clwb hyn, hyrwyddo a datblygu'r gamp yn y sir a thu hwnt, tra'n hyrwyddo diwydiant twristiaeth yr ardal ar yr un pryd.

Bob blwyddyn yn ein cyfarfodydd rasio, rydym yn croesawu miloedd o ymwelwyr, cannoedd o geffylau, ac yn cynnig dros £150,000 o wobrau ariannol!

Rydym wedi datblygu'r wefan hon fel adnodd pwysig ar gyfer selogion rasio a'r rhai hynny sy'n awyddus i ddysgu mwy am y gamp ac efallai'n bwriadu mynychu'r rasys am y tro cyntaf. Felly, os ydych chi'n cynllunio eich ymweliad cyntaf, yn chwilio am wybodaeth ynghylch y gamp neu'n awyddus i ddarganfod y canlyniadau diweddaraf, mae'r wefan hon ar eich cyfer chi.

Mae cyfarfodydd rasio Ceredrotian yn gysylltiedig â Chlwb Rasio Harnais Prydain a cynorthwyir ei gweithgareddau hyrwyddo gyda arian grant drwy Gyngor Sir Ceredigion trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Chronfa Llywodraeth Cymru.

Nôl i'r top

Ceredigion Council Logo EU Logo Welsh Government Logo