Diwrnod i'r teulu

Rasio Harnais, 10 rheswm da i fwynhau diwrnod o hwyl a sbri i’r teulu i gyd!

1. Mynediad AM DDIM i blant dan 16
2. Fe gewch weld athletwyr rhagorol o fewn y byd ceffylau yn cystadlu mewn camp unigryw a chyffrous
3. Amrywiaeth o adloniant i blant, yn cynnwys cestyll sboncio, peintio wyneb ac ambell i dro ar yr asyn
4. Trac 1/2 milltir sy’n golygu eich bod bob amser yn medru gweld cyffro y ras i gyd.
5. Cyfle i’r oedolion cael hwyl gyda’r bwcïod
6. Cyfle i fwynhau yn yr awyr agored yn rhai o leoliadau prydfertha Ceredigion
7. Cyfleusterau allanol bwyd a diod neu mae digon o le i chi fwynhau picnic wrth wylio’r rasys
8. Prynhawn cyfan o adloniant gyda chyfnodau byr rhwng bob ras
9. Trafnidiaeth am ddim ar ddiwrnodau penodedig
10. Digon o wybodaeth wrth y sylwebyddion, y cerdyn rasys a gwybodusion.
 

Nôl i'r top

Ceredigion Council Logo EU Logo Welsh Government Logo