Y Gamp

}

Mae gan Geredigion draddodiad cryf a hanesyddol o rasio harnais sy'n dyddio nôl i'r 19eg ganrif. Heddiw, mae'r sir yn gartref i rai o'r rasys harnais mwyaf blaenllaw yn y DU ac yn helpu i roi hwb sylweddol i dwristiaeth a'r economi leol.

Mae rasio harnais yn boblogaidd mewn sawl gwlad ac mae iddi hanes hir a chyfoethog. Drwy'r canrifoedd mae rasio ceffylau â yrrir wedi bod yn atyniad ledled y byd, gyda'i gwreiddiau yn y cerbyd rhyfel yng nghyfnod y Rhufeiniaid. Ffynnodd y gamp ymhell i mewn i gyfnod yr Ymerodraeth Fysantaidd a parhaodd i mewn i'r 12fed Ganrif gan oddiweddyd poblogrwydd unrhyw gamp farchogaeth a oedd yn bodoli ar y pryd.

Mae rasio harnais cyfoes yng Ngogledd America yn denu cynulleidfaoedd enfawr gyda gwobrau ariannol sy'n cyfateb i'r hyn a gynigir mewn rasio Thoroughbred. Mae rasio harnais hefyd yn hynod boblogaidd yn Awstralia, Seland Newydd a thir mawr Ewrop.

I lawer, mae'r ffaith fod rasio harnais yn bodoli yn y DU yn dipyn o syndod a cyfeirir ato yn aml fel "Cyfrinach orau y DU". Rheolir y gamp gan Clwb Rasio Harnais Prydain (BHRC), tra bod y Gymdeithas Ceffylau Standardbred a Trotian Prydain Fawr ac Iwerddon (STAGBI)  yn gyfrifol am faterion yn ymwneud â bridio a chofrestru Standardbreds ym Mhrydain Fawr ac Iwerddon.

Nôl i'r top

Ceredigion Council Logo EU Logo Welsh Government Logo