Clwb Rasio Harnais Llambed

}

Hanes

Dim ond yn 2009 y sefydlwyd Clwb Rasio Harnais Llambed a dyma glwb ieuengaf Ceredigion.

Cynhaliwyd rasys cyntaf Clwb rasio Harnais Llambed ym mis Medi 2009 ac mae wedi profi digonedd o gyffro a llwyddiant mawr mewn lleoliad prydferth arall yng Ngheredigion.

Cynhelir rasys Llambed tua diwedd y tymor rasio, a gallai fod y rheswm pam y ceir gorffeniadau rasys agos iawn yn y cyfarfod hwn, gyda pherchnogion, hyfforddwyr a gyrwyr i gyd eisiau sicrhau eu bod yn medru ennill ychydig mwy cyn diwedd y tymor. Er bod pob gradd rasio yn cael eu cynnwys yn rasys Llambed, uchafbwyntiau'r cyfarfod yw Ffeinal Siop Sglodion Lloyds Llambed a Ras Aelodau Clwb Cardigan Bay.

Enillwyd Ffeinal Siop Sglodion Lloyds Llambed cyntaf gan Tommy's Bizzie. Mae'r perchennog/hyfforddwr Teifion Thomas a'r gyrrwr Huw Thomas yn hen ffrindiau a gwnaethant yn siwr bod popeth wedi mynd yn dda er mwyn iddynt fod yn y cyntaf i ennill y gystadleuaeth hon a chael gafael ar Gwpan Stablau Mahogany a Chwpan Brian Thomas. Daliodd Huw Thomas y byg am rasys Llambed oherwydd dychwelodd i yrru'r enillydd yn ffeinal 2010 ar geffyl arall wedi ei hyfforddi yn Rhydaman, Wellfield Lady Grey.

Rasys Llambed yw hefyd y cyfle olaf yn y tymor i Aelodau Clwb Cardigan Bay frwydro yn y ras i Aelodau eu hunain. Yn 2009, gwobrwywyd y ras a Thlws Sialens John Howard i noddwr y prif ddiwrnod, Stuart Lloyd, gyda'i geffyl a hyfforddodd adref, Ceiron Eagle. Yn 2010, ceffyl Gwyn Hughes a Gareth Evans a fagwyd adref, Gwyddil Halltheway oedd yn fuddugol ac yn enillydd poblogaidd.

Nôl i'r top

}

Mwynhewch ddiwrnod allan llawn hwyl gyda'r teulu...

Cliciwch yma

Ceredigion Council Logo EU Logo Welsh Government Logo