Clwb Trotian Tregaron

}

Hanes

Mae cysylltiad cryf bob amser wedi bodoli rhwng Tregaron a rasio harnais, ac roedd yn weledigaeth rhai o selogion Tregaron nid yn unig i sefydlu cyfarfod rasio cyffredin ond cyfarfod fyddai’n rhoi Tregaron ar y map. 

Sefydlwyd Clwb Trotian Tregaron i ddechrau yn 1980 fel Pwyllgor Rasio Harnais Deri Llanio, ac fe gynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar gaeau Deri Llanio ger Llanddewi Brefi ar 29ain Gorffennaf 1980.

Erbyn mis Awst 1984, roedd y clwb yn creu hanes. Roedd y Cardis, sy’n enwog am eu amharodrwydd amlwg i wario arian, yn fuan yn cynnig y ras harnais £1,000 gyntaf ym Mhrydain. Yn y flwyddyn honno trawsnewidiwyd tri chae i'r hyn sydd bellach yn cael ei gydnabod yn gyffredinol fel y trac glaswellt gorau ym Mhrydain. Roedd nifer o’r ymwelwyr oedd yno am y tro cyntaf yn synnu bod y fath drac yn bodoli yng nghanol bryniau Cymru, a'r bryniau hynny’n gefndir i un o'r meysydd mwyaf adnabyddus yng Nghymru. Mae ei phoblogrwydd wedi arwain at sylw helaeth ar deledu byw - ar BBC Cymru i ddechrau yna ar raglen Rasus S4C.

Magwyd yr enillydd ar y diwrnod hanesyddol hwnnw yn 1984, Mountain Hero, yn Nhregaron gan ysgrifennydd cyntaf y pwyllgor, Gareth Lloyd Davies. Yn anffodus bu farw Gareth cyn gweld breuddwydion llawer o berchnogion o ennill yn Nhregaron yn cael eu gwireddu. Ond roedd, fodd bynnag, yn addas bod yr enillydd yn cael ei gyflwyno gyda Thlws Coffa Gareth Lloyd Davies. Mae’r tlws parhaol hwn yn cael ei gyflwyno'n flynyddol bellach i enillydd Oriel Clasur Cymru, un o'r anrhydeddau gorau yn y gamp o rasio harnais ym Mhrydain.

Ugain mlynedd yn ddiweddarach a roedd y clwb yn parhau i greu hanes. Yn 2002 cynhaliwyd y cyfarfod rasio harnais tri diwrnod cyntaf yn y DU, ac heddiw mae Clwb Trotian Tregaron yn cynnig bron i £100,000 mewn gwobrau ariannol.

Mae'r tymor yn Nhregaron yn dechrau gyda chyfarfod y gwanwyn ym mis Mai, ac mae hyfforddwyr o bob rhan o'r wlad yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael rhai o sêr eu stablau’n barod i gymryd anrhydedd y tymor cynnar yn Handicap y Gwanwyn neu’r Ddraig Hŷn Gymreig 4 blwydd oed.

Erbyn cyfarfod yr ŵyl Awst mae pob ceffyl wedi ei diwnio’n fanwl - o'r ceffylau newydd dwy a tair blwydd oed a sêr y dyfodol i hoff geffylau handicap y cyhoedd, i’r cewri nerthol o'r Ras Agored (Free For All) -  gyda'r nod o gyrraedd lloc yr enillwyr. Mae ennill unrhyw ras yn Nhregaron yn gamp, ond ennill un o’r rasys nodweddiadol fel y Y Ddraig / Ddreiges Iau Gymreig dyflwydd oed; y Ddraig / Ddreiges Fach Gymreig tair blwydd oed; Y Filltir Drydanol; Cwpan Cors Caron; Y Strata Florida neu'r goron ar y cyfan, Y Clasur Cymreig, yw’r freuddwyd.

Ffurfiwyd y clwb i godi safon rasio harnais yng Nghymru ac yn ddi-os mae’r nod yma wedi ei hen gyflawni. Mae wedi datblygu yn uchafbwynt rasio harness yn y DU.

Nôl i'r top

}

Mwynhewch ddiwrnod allan llawn hwyl gyda'r teulu...

Cliciwch yma

Ceredigion Council Logo EU Logo Welsh Government Logo