Y Ddraig Fach Gymreig

}

Datblygodd Cyfres y Ddraig Gymreig o ras pencampwriaeth glaswellt ar gyfer ceffylau tair blwydd oed a oedd gynt yn cael ei gynnal yn Nhregaron. 

Y bencampwriaeth hon oedd un o uchafbwyntiau’r Gŵyl Rasys Tregaron.  Mewn ymgais i greu rhywbeth newydd a gwahanol, olynnwyd y bencampwriaeth glaswellt tair blwydd oed gyda ras arobryn tair blwydd oed ag iddi fformat hollol newydd sef y Ddraig Fach Gymreig. Erbyn heddiw, mae wedi datblygu i fod yn gyfres o rasys arobryn oedran.  

Mae'r gyfres hon wedi cynnau dychymyg perchnogion ceffylau ac wedi datblygu i fod yn un o brif nodweddion rasio yn Nhregaron ac yn uchelgais i lawer o perchnogion

Bydd ebolion a anwyd yn 2012 yn dod yn rhan o Gyfres Draig Cymru XII a byddant yn gymwys i redeg fel cystadleuwyr dyflwydd oed yn y Ddraig / Ddreiges Gymreig Iau 2014, fel rhai tair blwydd oed yn y Ddraig / Ddreiges Fach Gymreig 2015 ac fel rhai pedair blwydd oed yn y Ddraig Gymreig Hŷn 2016.

  • Ceffylau Blwydd (Gannwyd 2012): Cliciwch am restr y ceffylau blwydd wedi eu henwebu i Gyfres y Ddraig
  • 2 Flwydd Oed (Gannwyd 2011): Cliciwch am restr y ceffylau 2 oed sydd wedi eu henwebu i Gyfres y Ddraig - Taliad nesaf £50 yn ddyledus erbyn 1 Gorffennaf 2013.  Mae'n bosib atodi ceffylau 2 flwydd am dal o £500 erbyn Mawrth 1af 2014.
  • 3 Blwydd Oed (Gannwyd 2011): Cliciwch am restr y ceffylau 3 oed sydd wedi eu henwebu i Gyfres y Ddraig - Taliad nesaf £50 yn ddyledus erbyn 1 Gorffennaf 2013.  Mae'n bosib atodi ceffylau 3 blwydd am dal o £1000 erbyn 13 Awst 2013.
  • 4 Blwydd Oed (Gannwyd 2009): Cliciwch am restr y ceffylau sy'n gymwys i ras y Ddraig Hŷn Gymreig, i'w gynnal yn Rasys Tregaron, Dydd Sul 5 Mai, 2013.

Am unrhyw fanylion bellach cysylltwch â Gwenan Thomas 01570 480 636 neu e-bost

 

 

Nôl i'r top

}

Mwynhewch ddiwrnod allan llawn hwyl gyda'r teulu...

Cliciwch yma

Ceredigion Council Logo EU Logo Welsh Government Logo