Noddwyr a Phartneriaid

Heb gymorth ein noddwyr a'n partneriaid, buasai dyfodol rasio harnais yng Ngheredigion a ledled Cymru yn edrych yn llwm iawn.

Yn 2011, derbyniodd Ceredrotian grant gan Gyngor Sir Ceredigion trwy law Llywodraeth Cymru er mwyn hyrwyddo rasio harnais yn y sir gyda'r nod o ddatblygu'r gamp ymhellach a chyfrannu tuag at economi twristiaeth yr ardal. Clustnodwyd yr arian hyn ar gyfer gweithgaredd hyrwyddo a marchnata yn benodol felly rydym ni o hyd yn dibynnu'n fawr ar garedigrwydd - ariannol ac fel arall - unigolion, busnesau a chymdeithasau er mwyn cynnal ein rasys bob blwyddyn. A heb y rasys, ni fyddai gennym ddim i'w hyrwyddo!

Mae dod yn noddwr yn gyfle perffaith i unigolion, busnesau a sefydliadau ddangos eu cefnogaeth i'r digwyddiadau hyn; digwyddiadau sy'n cael eu cydnabod fel rhai sy'n cael effaith gadarnhaol ar yr economi leol. Mae hefyd yn galluogi i gwmnïau hysbysebu a hyrwyddo eu hunain. Ynghyd â'r elfen ychwanegol o gael darllediadau teledu byw o rasys harnais Tregaron, dyma eich cyfle i ymwneud â noddi rasys.

Os hoffech fwy o fanylion ynghylch cyfleoedd nawdd, cysylltwch â ni er mwyn trafod eich gofynion.

Mae rhestrau o noddwyr a phartneriaid y clybiau unigol i'w cael yma:

Hoffem hefyd ddiolch i Nanteos Mansion sydd wedi noddi ein taflenni twristiaeth ar gyfer 2013.

Nôl i'r top

}

Mwynhewch ddiwrnod allan llawn hwyl gyda'r teulu...

Cliciwch yma

Ceredigion Council Logo EU Logo Welsh Government Logo